Quy trình khám chữa bệnh của châm cứu lục khí

Quy trình khám chữa bệnh của châm cứu lục khí
Điểm khác của châm cứu lục khí với châm cứu cổ điểm nằm ngay tại khâu ban đầu của việc khám và chữa bệnh.

Thường thì các thầy thuốc châm cứu từ trước tới nay không bao giờ xem mạch trước và sau khi châm huyệt, vì thế mạch có chuyển hay là không? huyệt dùng có đúng hay là không? châm như vậy sẽ đạt kết quả hay là là không?... Rất nhiều câu hỏi tương tự như vậy sẽ khó có lời giải một cách thấu đáo, vì châm cứu là tác động lên khí, huyết vô hình, chúng ta dùng kim châm lên huyệt đạo với tác dụng là làm thông kinh hoạt lạc, khơi thông những chỗ bị tắc nghẽn. Tuy nhiên nếu không xem mạch thì làm sao biết được kinh lạc đã được thông hay là chưa, khí huyết đã được điều hòa hay chưa. Để biết được điều này không cách nào khác là phải xem mạch trước và sau khi sử dụng huyệt. Châm cứu lục khí là bộ môn khoa học vì thế cần phải có sự chính xác và tỉ mỉ rõ ràng trong cách sử dụng huyệt, vì thế chúng ta hãy cùng tìm hiểu quy trình khám và chữa bệnh của châm cứu lục khí.

Hỏi bệnh

Phần hỏi bệnh được thực hiện liên tục và trước tiên trong mỗi buổi điều trị. Điều này giúp cho việc tiên lượng được tốt hơn và dĩ nhiên giúp bác sỹ bám chắc được vào tiến triển của công tác điều trị.

Xem mạch

Mỗi một buổi điều trị, sau khi dán huyệt thì mạch chuyển một lần. Do vậy mỗi buổi điều trị đều phải chẩn lại mạch để điều chỉnh bộ huyệt theo mạch tượng một cách thích hợp.

Chẩn đoán gốc bệnh

Việc chẩn đoán gốc bệnh là yếu tố quan trọng trong công tác điều trị, để từ đó biết được nguồn gốc sinh bệnh ở đâu.

Dán huyệt

Việc dán huyệt (hay châm cứu) được thực hiện ngay sau khi chẩn bệnh.

Kiểm tra lại mạch

Kiểm tra lại mạch sẽ giúp người bác sỹ biết được mạch đã chuyển biến sau khi dán hay chưa, hướng chuyển biến để từ đó có được những điều chỉnh thích hợp.