Nhóm Rimh Media chuẩn bị bài giảng điện tử

Nhóm Rimh Media chuẩn bị bài giảng điện tử
Ngày 25/8 vừa qua, tại trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ, nhóm Rimh Media Việt Nam đã thực hiện xong phần đầu tiên của việc quay lại các bài giảng, chuẩn bị cho tư liệu giảng dạy Online

Ngay từ đầu buổi sáng, cả ekip đã làm việc rất tích cực. Cô giáo Nguyễn Thị Tâm, giám đốc trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ đã trực tiếp tham gia ghi hình một số bài giảng về kỹ thuật trị liệu và hướng dẫn trực tiếp cho học viên.

Dự kiến trong tháng tới, các bài giảng điện tử sẽ được hoàn thành. Học viên bắt đầu có cơ hội để được tiếp cận với những bài giảng sinh động nhất.