Hoàng Gia Trương Định

Chuẩn bị tích cực khai trương Hoàng Gia Trương Định

Chuẩn bị tích cực khai trương Hoàng Gia Trương Định

Để kịp thời phục vụ nhu cầu của cộng đồng , đặc biệt là những người cao tuổi có nhu cầu điều trị các bệnh cơ, xương khớp bằng liệu pháp Điểm huyệt Lục Khí, Hệ thống Điều dưỡng Hoàng Gia đang tích cực chuẩn bị khai trương cơ sở mới tại 242 Trương Định.