Trung tâm đào tạo và Chuyển giao công nghệ

Nhóm Rimh Media chuẩn bị bài giảng điện tử

Nhóm Rimh Media chuẩn bị bài giảng điện tử

Ngày 25/8 vừa qua, tại trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ, nhóm Rimh Media Việt Nam đã thực hiện xong phần đầu tiên của việc quay lại các bài giảng, chuẩn bị cho tư liệu giảng dạy Online

Hội thảo chuyển giao công nghệ lần II

Hội thảo chuyển giao công nghệ lần II

Trong tháng 8 vừa qua, trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ đã thực hiện được hai đợt hội thảo về chuyển giao công nghệ chương trình chăm sóc sức khỏe bằng Dưỡng sinh kinh lạc Lục Khí

Chuyển giao công nghệ chuỗi Điều dưỡng Hoàng Gia

Chuyển giao công nghệ chuỗi Điều dưỡng Hoàng Gia

Ngày 10/8 vừa qua, Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Rimh Việt Nam đã tổ lớp đào tạo và chuyển giao công nghệ liệu pháp Chăm sóc sức khỏe bằng Dưỡng sinh kinh lạc Lục Khí cho 11 cơ sở tham gia.

Đào tạo Y học cổ truyền

Đào tạo nhân sự cho Hệ thống Điều dưỡng Hoàng Gia

Nhằm cung cấp nhân lực cho hệ thống Điều Dưỡng Hoàng Gia đang được thiết lập nhanh chóng để phục vụ cộng đồng trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Ngày 1/7-15/7/2018 Trung Tâm Đào Tạo & Chuyển Giao Công Nghệ RIMH VIỆT NAM đã tổ chức thành công khóa Điều Dưỡng Trị Liệu, tạo công việc ổn định cho gần 20 học viên tốt nghiệp các trường Y học Cổ truyền- Điều Dưỡng.