Chuyển giao công nghệ chuỗi Điều dưỡng Hoàng Gia

Chuyển giao công nghệ chuỗi Điều dưỡng Hoàng Gia
Ngày 10/8 vừa qua, Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Rimh Việt Nam đã tổ lớp đào tạo và chuyển giao công nghệ liệu pháp Chăm sóc sức khỏe bằng Dưỡng sinh kinh lạc Lục Khí cho 11 cơ sở tham gia.

Đây là phương pháp trị liệu không dùng thuốc, không can thiệp xâm lấn. Được thực hiện bằng thủ pháp xoa bóp và điểm huyệt chân truyền, với hiệu quả trị liệu đã được kiểm chứng trên nhiều cơ bệnh từ năm 2013 đến nay.

Chương trình chuyển giao gồm 01 liệu pháp chăm sóc sức khỏe và 07 liệu pháp trị liệu. Các cơ sở nhận chuyển giao là những Spa lớn, có uy tín trên thị trường, muốn mở rộng kinh doanh từ chăm sóc sắc đẹp sang một phần chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ điều trị.

Chương trình đánh dấu một chặng đường phát triển mới cho Rimh Việt Nam và các đối tác. Kỳ vọng trong thời gian tiếp theo sẽ có nhiều đối tác được đào tạo chuyển giao công nghệ và khai thác hiệu quả các liệu pháp Dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe.